Βουλή των ΕλλήνωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Χρονοβόρα διαδικασία για χορήγηση άδειας κινηματογράφησης αρχαιολογικών χώρων

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο του 2012, η διαδικασία για έκδοση άδειας κινηματογραφικής λήψης αρχαιολογικών χώρων διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες, ταλαιπωρώντας αδικαιολόγητα τους παραγωγούς, που στόχος τους είναι η προβολή των αρχαιολογικών μνημείων της Ελλάδας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο παραγωγός πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων αίτηση για την πρότασή του δύο μήνες τουλάχιστον πριν την κινηματογράφηση. Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικά το σενάριο, το συνεργείο και όλα τα τεχνικά στοιχεία των γυρισμάτων λεπτομερώς (κάμερες, φώτα κτλ).

Στη συνέχεια η αρμόδια Εφορία οφείλει να διαβιβάσει το αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών στο Υπουργείο και από εκεί να περάσει από τις αντίστοιχες τρείς διευθύνσεις για να πάρει σχετική έγκριση, η οποία εντός επτά ημερών θα αποσταλεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμο γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση καθαρογράφεται και προωθείται για Υπουργική υπογραφή.

Για την ιστορία της υπόθεσης να αναφερθεί ότι η διαδικασία αυτή το 2009 ολοκληρωνόταν σε μία ημέρα με μια απλή αίτηση στην εκάστοτε Εφορία Αρχαιοτήτων.

 

Ερωτάται ο Υπουργός:

-Τι προτίθεται να κάνει η Πολιτεία, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία για την έκδοση άδειας κινηματογραφικής λήψης αρχαιολογικών χώρων; Με γνώμονα την προβολή των μνημείων της χώρας μας κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί ο χρόνος υποβολής της αίτησης;

- Με ποιους τρόπους μπορούν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης αντίστοιχων αιτημάτων, ώστε να αποφευχθούν γραφειοκρατικά «κολλήματα» που δυσχεραίνουν την προβολή του ελληνικού πολιτισμού;

 

 Ο ερωτών βουλευτής
 
Βασίλειος Π. Κικίλιας