Βουλή των ΕλλήνωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Καθυστερήσεις στην έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ

Η κατοχή πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας είναι μια από τις βασικές υποχρεώσεις κάθε επιχείρησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει κάποιες εκκρεμότητες (ελλιπή στοιχεία εργαζομένων, εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών, κλπ) οφείλει πρώτα να τις διευθετήσει και κατόπιν να ακολουθήσει την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ενημερότητας στο αρμόδιο τμήμα του ΙΚΑ. Εξαιτίας όμως της έλλειψης προσωπικού, τόσο σε επίπεδο αριθμητικό, όσο και σε επίπεδο κατάρτισης, παρατηρούνται μεγάλοι χρόνοι αναμονής στον έλεγχο και στην περαίωση των διαδικασιών.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται παράδειγμα επιχείρησης, η οποία έκανε αίτηση για πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας το Νοέμβριο του 2012 στο ΙΚΑ και ενώ προηγουμένως είχε διευθετήσει όλες τις οικονομικές της εκκρεμότητες, κατάφερε να λάβει την ενημερότητα το Φεβρουάριο του 2013. Όλο αυτό το διάστημα η επιχείρηση παρέμενε χωρίς το πιστοποιητικό με προφανείς πρακτικές και οικονομικές συνέπειες.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Δεδομένης της ιδιαίτερης οικονομικής συγκυρίας για τις επιχειρήσεις, υπάρχει σχεδιασμός από την πλευρά της πολιτείας, προκειμένου η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ σε περιπτώσεις αντίστοιχες μ’ αυτές που περιγράψαμε παραπάνω να πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα;

 

 Ο ερωτών βουλευτής
 
Βασίλειος Π. Κικίλιας