Βουλή των Ελλήνων 

Ερώτηση

 

 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Κάλυψη κενών θέσεων από επιλαχόντες του διαγωνισμού πρόσληψης 725 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

 

Σε μείζον θέμα φαίνεται να εξελίσσεται στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος η πρόσληψη των επιλαχόντων πυροσβεστών μετά την κύρωση του Διαγωνισμού με συμπληρωματικούς πίνακες.

Συγκεκριμένα, με την υπ΄αριθ. 08/2015 της 20/01/2015 Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επετράπη η κύρωση νέου πίνακα επιτυχόντων προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις που προέκυψαν για πληθώρα λόγων (πχ  παραιτήσεις, διαγραφές). Ο πίνακας κυρώθηκε με αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους με  την υπ΄αριθ. 75746 Φ.300.2/11-12-2015(ΦΕΚ τ Γ΄1308) Απόφαση Συμπληρωματικής Κύρωσης Επιτυχόντων-Επιλαχόντων υποψήφιων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Επί ένα χρόνο οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες πρόσληψης  (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές, ιατρικές), αναμένουν την πρόσληψή τους χωρίς όμως να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις για τον αριθμό των κενών θέσεων καθώς και για την τελική ημερομηνία κατάταξης .

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Για ποιο λόγο καθυστέρησε ένα χρόνο η συμπληρωματική κύρωση των πινάκων;

- Ποιός είναι ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων που προέκυψε και πως κατανέμεται στις αντίστοιχα προκηρυχθείσες κατηγορίες;

- Γιατί επί ένα χρόνο δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάταξή τους;

-  Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάταξή τους;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Βασίλης Κικίλιας