Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Μαρία Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου.

 

Θέμα: Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης.

 Με όσα συμβαίνουν στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης τους τελευταίους μήνες έχει γίνει πλέον αντιληπτό από όλους ότι το μόνο που επιδιώκει η Κυβέρνηση είναι η πλήρης κομματικοποίηση του Κράτους, αδιαφορώντας για το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει για την ενδυνάμωση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και μάλιστα καταστρατηγώντας ή και ακυρώνοντας στην πράξη ακόμα και τους δικούς της νόμους.

Κορυφαίο παράδειγμα αποτελεί η μη εφαρμογή του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄/27.02.2016) για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου. Η Κυβέρνηση ψήφισε αυτό το νόμο τον Φεβρουάριο 2016 για την στελέχωση θέσεων ευθύνης του Δημοσίου για να ενισχύσει όπως υποστήριξε την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία, πλην όμως, στην πράξη βιώνουμε την πλήρη κομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης. Η στρεβλή εφαρμογή αυτού του «εμβληματικού» για την Κυβέρνηση νόμου αποδεικνύει ότι μοναδικός της στόχος ήταν η άλωση του Κράτους από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιχείρησε την εργαλειοποίηση του νόμου 4369/2016 σε δύο επίπεδα, προκειμένου να επιτευχθούν οι κομματικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης.

 Στο πρώτο επίπεδο επιδίωξαν με τελείως αδιαφανή και παράνομο τρόπο να προχωρήσουν στην πλήρωση θέσεων Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων και των Αναπληρωτών τους.

Στο δεύτερο επίπεδο ανέστειλαν και ουσιαστικά κατήργησαν τις προβλέψεις που υπήρχαν για την κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης σε φορείς, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα από το Μητρώο και αντ΄αυτού συνεχίζουν να τοποθετούν χωρίς την τήρηση καμίας νόμιμης διαδικασίας, κομματικά στελέχη και συγγενείς τους σε όλες αυτές τις θέσεις.

Συγκεκριμένα:

Α. Επιλογή Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων

Η διαδικασία επιλογής των παραπάνω στελεχών κάθε άλλο παρά αδιάβλητη είναι. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν εκδόθηκαν από μια κεντρική αρχή, όπως το ΑΣΕΠ, με διαφανή τρόπο και ενιαία κριτήρια αλλά έγιναν μεμονωμένα από κάθε Υπουργείο με φωτογραφικό τρόπο, παρουσιάζοντας μεγάλη απόκλιση αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα. Η κυβερνητική μεθόδευση όμως δε σταμάτησε εκεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4369/2016 αρμόδιο για τη διαδικασία αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων είναι το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), στο οποίο συμμετέχουν και τρία μέλη του ΑΣΕΠ. Το ΕΣΕΔ είναι το μοναδικό εκ του νόμου αρμόδιο όργανο για να λάβει όλες τις αιτήσεις των υποψηφίων καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους και στη συνέχεια αφού τηρηθεί η σχετική διαδικασία αξιολόγησης να προβεί στην ανακοίνωση των τριών επικρατέστερων υποψηφίων από τους οποίους επιλέγει ο Υπουργός τον Γραμματέα της αρεσκείας του.

Όπως προέκυψε, το ΑΣΕΠ ύστερα από σχετικό αίτημα τεσσάρων (4) Υπουργών της Κυβέρνησης απέστειλε στα γραφείου τους αντίγραφα των στοιχείων και των προσόντων όλων των υποψηφίων Διοικητικών και Τομεακών Γραμματέων (σχετικό απαντητικό  έγγραφο ΑΣΕΠ υπ’ αριθμ. 8945/2018/1/2018/23-4-2018).

Το γεγονός αυτό πέραν της τέλεσης αξιόποινων πράξεων που ανακύπτουν σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων παραβιάζει και το άρθρο 7 του νόμου 4369/2016 το οποίο στοχεύει στην «επίτευξη ενός αδιάβλητου, αξιοκρατικού και αντικειμενικού συστήματος επιλογής».

Η άρνηση της Κυβέρνησης να δώσει τα ονομάτα των τεσσάρων (4) Υπουργών και να ακυρώσει τη διαδικασία που αφορά τα συγκεκριμένα Υπουργεία καθιστά έωλη νομικά και ηθικά τη διαδικασία πλήρωσης όλων των θέσεων Γραμματέων και δημιουργεί μείζον πολιτικό θέμα. Προφανώς είναι αδιάφορο για την Κυβέρνηση ότι τα προσωπικά δεδομένα πολλών εκατοντάδων υποψηφίων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα βρέθηκαν στα γραφεία των Υπουργών αντί για το ΑΣΕΠ σίγουρα όμως ενδιαφέρει τη Δικαιοσύνη.

Αν και έχει υποβληθεί στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετική Επίκαιρη Ερώτηση τον Ιούλιο 2018, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρνείται να μας δώσει τα αιτούμενα στοιχεία.

Β. Θητεία υπηρετούντων στελεχών ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4369/2016 οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Υποδιοικητές και οι εν γένει επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση τοποθετούνται αποκλειστικά από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη σχετικά διαδικασία επιλογής του Μητρώου.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, η πλήρωση κάθε θέσης που κενώνεται έπρεπε να γίνεται μέσα από τη διαδικασία αυτή. Ενώ το Μητρώο τέθηκε σε λειτουργία από τον Οκτώβριο 2016, η Κυβέρνηση συνέχισε να καλύπτει τις κενές θέσεις απευθείας χωρίς να τηρεί την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 13, σε κάθε περίπτωση, η θητεία όλων των υπηρετούντων στελεχών έληγε στις 30 Ιουνίου 2018 και επομένως μετά την ημερομηνία αυτή όλες οι θέσεις θα έπρεπε να στελεχωθούν με πρόσωπα μέσω της διαδικασίας του Μητρώου.

Αντί για αυτό η Κυβέρνηση με πρόσφατη τροπολογία της, που ψηφίστηκε ως άρθρο 53 του ν.4554/2018 τον Ιούλιο 2018 τροποποίησε το άρθρο 13 του ν.4369/2016 δίνοντας παράταση στην θητεία των υπηρετούντων στελεχών μέχρι τη 31 Δεκεμβρίου 2018 και μεταθέτοντας την κάλυψη θέσεων μέσω της διαδικασίας του Μητρώου για το 2019!

Με τη τροπολογία αυτή αποκαλύφθηκαν οι πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης σχετικά με το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών. Ενώ το Μητρώο βρίσκεται σε λειτουργία από το 2016, η Κυβέρνηση με κάθε τρόπο επιχειρεί την παράταση της θητείας των κομματικών της φίλων και συγγενών που η ίδια χωρίς κανένα κριτήριο έχει διορίσει.

Κατόπιν των ανωτέρω επερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Ποιοι  είναι οι τέσσερεις (4) Υπουργοί, οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα προς το ΑΣΕΠ, και στους οποίους εστάλησαν πίνακες με τα αντίγραφα των  στοιχείων και προσόντων των υποψηφίων για τις θέσεις των Διοικητικών, Αναπληρωτών Διοικητικών, Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων;

2. Από τον Οκτώβριο του 2016 που τέθηκε σε λειτουργία το Μητρώο μέχρι σημερα, πόσες προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεων Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών και Υποδιοικητών  ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αλλά και των υπολοίπων μελών των συλλογικών οργάνων διοίκησης, των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση έχουν εκδοθεί για να πληρωθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του Μητρώου;

3. Πόσες επιτελικές θέσεις ευθύνης από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.4369/2016 έχουν πληρωθεί ως σήμερα σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών;

 

Οι Επερωτώντες Βουλευτές:  

1. Γεώργιος Γεωργαντάς

2. Κωνσταντίνος Τσιάρας

3. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου 

4. Ελευθέριος Αυγενάκης 

5. Γεώργιος Βαγιωνάς

6. ΜιλτιάδηςΒαρβιτσιώτης 

7. Γεώργιος Βλάχος 

8. Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης

9. Σοφία Βούλτεψη 

10. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης 

11. Γεράσιμος Γιακουμάτος 

12. ΑθανάσιοςΔαβάκης 

13. Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας

14. Κωνσταντίνος Καραγκούνης

15. Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου

16. Όλγα Κεφαλογιάννη

17. Βασίλειος Κικίλιας

18. Δημήτριος Κυριαζίδης

19. Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη

20. Αθανάσιος Μπούρας

21. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος 

22. Ιωάννης Πλακιωτάκης 

23. Μάριος Σαλμάς 

24. Κωνσταντίνος Σκρέκας 

25. Δημήτριος Σταμάτης 

26. Κωνσταντίνος Τασούλας 

27. Κωνσταντίνος Τζαβάρας

28. Ιωάννης Τραγάκης

29. Κωνσταντίνος (Κωστής) Χατζηδάκης

30. Μάξιμος Χαρακόπουλος