Ομιλίες στην ΒουλήΟ Βουλευτής Ά Αθήνας στην ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας.