Ομιλίες στην ΒουλήΟμιλία μου για τον προϋπολογισμό έτους 2019 στη Βουλή των Ελλήνων.