Βουλή των ΕλλήνωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

-Υπουργείο Επικρατείας

-Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

-Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Ενδεχόμενη κατάργηση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί, κεντρικά, στην Αθήνα και, περιφερειακά, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, έχει ως κύριο σκοπό την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών για θέματα ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, από το 1994 έχουν διενεργηθεί αρκετές έρευνες και μελέτες σε θέματα, που άπτονται της ισότητας των φύλων, όπως η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα των γυναικών, η εκπαίδευση, η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η κοινωνική πολιτική, ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η βία κατά των γυναικών κλπ.

Επιπλέον, το Κ.Ε.Θ.Ι, από το 1994 έως σήμερα, έχει εκδώσει μία σειρά εντύπων (εκδόσεις, φυλλάδια, οδηγοί καλών πρακτικών, εγχειρίδια κτλ.) , με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στα ζητήματα ισότητας των φύλων και προώθησης των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Παράλληλα, συμμετέχει- είτε ως συντονιστής φορέας, είτε ως εταίρος- σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δράσης, σκοπός των οποίων είναι η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α και άλλων προγραμμάτων της Ε.Ε και είναι, κυρίως, χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.

Να σημειωθεί ότι το Κ.Ε.Θ.Ι, αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για την ισότητα των φύλων, το οποίο υλοποιεί και διαχειρίζεται προγράμματα Ε.Σ.Π.Α, με σημαντική αποκτηθείσα εμπειρία στα θέματα ισότητας, τόσο στο στελεχιακό δυναμικό του, όσο και στην υλικοτεχνική υποδομή. Μάλιστα, με ετήσια επιχορήγηση 650.000 € καταφέρνει σήμερα να επιχορηγήσει και να επιστρέψει στους ενδιαφερόμενους το 4πλάσιο της επιχορήγησής του. Συγκεκριμένα, το Κ.Ε.Θ.Ι υλοποιεί έργα του Ε.Σ.Π.Α συνολικού προϋπολογισμού άνω το 5.000.000,00 ευρώ, που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των γυναικών, την ενθάρρυνση τους να ασχοληθούν με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, τη συμβουλευτική των γυναικών που δέχονται βία, καθώς και την υποστήριξη μονογονεϊκών  οικογενειών. Την παρούσα περίοδο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, τα υλοποιημένα έργα αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα ενίσχυσης των γυναικών, οι οποίες, πανθομολουγουμένως, αποτελούν τα πρώτα και ουσιαστικότερα θύματα της κρίσης.

Επειδή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Κ.Ε.Θ.Ι φημολογείται πως βρίσκεται μεταξύ των φορέων και οργανισμών του δημοσίου, οι οποίοι τίθενται υπό κατάργηση, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στις γυναικείες οργανώσεις, σε όλη την Ελλάδα,

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Προτίθενται να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν, στο επόμενο διάστημα, την υφιστάμενη δομή του Κ.Ε.Θ.Ι. ; Και αν ναι, ποιος φορέας πρόκειται να αναλάβει τον ρόλο του Κ.Ε.Θ.Ι.; Τι πρόκειται να γίνει με τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α, που είναι σε εξέλιξη;
  2. Υπάρχει το ενδεχόμενο κατάργησης/ κλεισίματος του παραρτήματος Κ.Ε.Θ.Ι. Πάτρας;

 

 

Οι Βουλευτές,

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου 

Κικίλιας Βασίλης

Χρυσοβελώνη Μαρίνα

Καραμανλή Άννα

Ασημακοπούλου Άννα

Μάρκου Αικατερίνη

Πανούσης Ιωάννης

Κατσαφάδος Κων/νος