Βουλή των ΕλλήνωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Παράταση θητείας ειδικευόμενων ιατρών για όσο διάστημα παραμένει κενή η θέση

Οι ειδικευόμενοι ιατροί στα νοσοκομεία της χώρας μας έχουν δικαίωμα μέχρι στιγμής παράτασης της θητείας τους έως δύο εξάμηνα όπως προβλέπει ο Νόμος 3580/2007. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής είναι υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν από τη θέση τους για να καλυφθεί από τον επόμενο ειδικευόμενο.

Όμως σε αρκετές περιπτώσεις η αναπλήρωση της θέσης από τον επόμενο ειδικευόμενο καθυστερεί δραματικά, έχοντας ως αποτέλεσμα στις δύσκολες μέρες που διανύουμε στον ευαίσθητο χώρο της υγείας τα νοσοκομεία να μένουν χωρίς ιατρικό προσωπικό.

 

Ερωτάται ο Υπουργός:

  1. Γιατί παρεμβάλλεται μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην κάλυψη των θέσεων των ειδικευόμενων ιατρών;
  2. Θα μπορούσε εναλλακτικά να εφαρμοσθεί, όπως προτείνει και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών, παράταση θητείας ειδικευόμενων ιατρών μέχρι να καλυφθεί κάθε θέση από τον επόμενο ιατρό της λίστας αναμονής, δηλαδή και πέρα των δύο (2) εξαμηνιαίων παρατάσεων που προβλέπει ο ισχύων Νόμος 3580/2007;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Βασίλειος Π. Κικίλιας