Βουλή των ΕλλήνωνΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τους υπουργούς:

-Εσωτερικών

- Οικονομικών,

- Εξωτερικών,

- Εθνικής Άμυνας

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

- Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

- Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου

Θέμα: Θεσμοθέτηση λιμένων Πέτρας και Πλωμαρίου Λέσβου ως πύλες εισόδου

Η θεσμοθέτηση των λιμένων Πλωμαρίου και Πέτρας στη Λέσβο ως πύλες εισόδου, αποτελεί αίτημα των τοπικών φορέων τα τελευταία χρόνια και μπορεί να αναβαθμίσει την τουριστική ανταγωνιστικότητα του νησιού, να συμβάλει στην αναζωογόνηση του τουριστικού κλάδου και να ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία. Βασική προϋπόθεση για τη θεσμοθέτηση αποτελεί η υπογραφή σχετικής ΚΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Ν. 3386/2005, όπως προκύπτει και από τις πρόσφατες και κατά τα άλλα θετικές απαντήσεις των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά με το λιμένα της Πέτρας. Επίσης, απαραίτητες προϋποθέσεις συνιστούν τόσο η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, όσο και η εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία διεξαγωγή ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων, Τελωνείο, Λιμεναρχείο).

Για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου έχει δηλώσει ότι εκπονούνται σχετικές μελέτες και ότι προτίθεται να καλύψει μέρος της δαπάνης για το λιμένα της Πέτρας. Αντίστοιχες μελέτες θα πρέπει να εκπονηθούν και για το λιμένα Πλωμαρίου και θα πρέπει να εξευρεθούν πιστώσεις για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στα εν λόγω λιμάνια.

Σε ό,τι αφορά στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για τη διενέργεια των προβλεπομένων ελέγχων, ιδιαίτερα για τις τελωνειακές υπηρεσίες και δεδομένης της υποστελέχωσης του Τελωνείου Μυτιλήνης (υπηρετούν 15 υπάλληλοι) και της ύπαρξης Τελωνείου στο Πλωμάρι (υπηρετούν 2 υπάλληλοι) θα μπορούσε να προέλθει από μετατάξεις κατάλληλου προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

  1. Προτίθενται οι συναρμόδιοι Υπουργοί να υπογράψουν τη σχετική ΚΥΑ για τη θεσμοθέτηση των δύο λιμένων ως πύλες εισόδου και να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους για την κατασκευή των απαραίτητων κτιριακών υποδομών, καθώς και το απαραίτητο προσωπικό για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων;
  2. Θα μπορούσε να ισχύσει για τους δύο αυτούς λιμένες το Άρθρο 4 του Ν. 3386/2005 προκειμένου να υπάρξει άμεση ενεργοποίησή τους ως προσωρινά σημεία διέλευσης προσώπων για λόγους δημοσίου συμφέροντος και να διασφαλιστεί ταυτόχρονα η άμεση λειτουργία τους;

 

Οι βουλευτές

Παύλος Βογιατζής

Ηλίας Βλαχογιάννης

Μιχάλης Ταμήλος

Γιώργος Στύλιος

Ανδρέας Μαρίνος

Βασίλης Κικίλιας

Κυριάκος Βιρβιδάκης