Βουλή των ΕλλήνωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα :Κάλυψη άμεσων αναγκών ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ σε φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη.

Τις    τελευταίες  μέρες  πολλοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας προχωρούν σε κινητοποιήσεις  αναστέλλοντας την επί πιστώσει  χορήγηση  φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Ήδη οι φαρμακευτικοί σύλλογοι 14 νομών έχουν υιοθετήσει στάση ,ενώ στις 25/8 θα συζητηθεί στη συνέλευση  του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου η γενίκευση των κινητοποιήσεων στο σύνολο της επικρατείας.

Σε κάποιους νομούς οι κινητοποιήσεις  έχουν ξεκινήσει από τις 10/08 με αποτέλεσμα να τίθεται ήδη θέμα άμεσης κάλυψης των αναγκών ευπαθών ομάδων και πασχόντων από χρόνιες ασθένειες.

Παράλληλα η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την αναστολή της συνεργασίας με τον Οργανισμό από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου ,ζητώντας την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών για επισκέψεις και πράξεις που πραγματοποιήθηκαν έως και τον Ιούνιο, ενώ για το ίδιο  θέμα θα συνεδριάσει την Πέμπτη και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες σε φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και ιδίως των ευπαθών ομάδων και των πασχόντων από χρόνιες ασθένειες ,στις περιοχές όπου ανεστάλη η επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων;

Πώς θα εξυπηρετηθούν οι ασφαλιζόμενοι μετά την διαφαινόμενη αναστολή συνεργασίας των Ιατρών του ΕΟΠΥΥ με το φορέα λόγω της αδυναμίας αποπληρωμής  των οφειλόμενων;   

 

                                                                                                           Αθήνα ,21 Αυγούστου 2012

                                                                                                              Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

                                                                                                                  Βασίλειος  Π. Κικίλιας