Βουλή των Ελλήνων 

Ερώτηση

 

 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Κίνδυνος απώλειας σημαντικού μέρους ευρωπαϊκών πιστώσεων λόγω έλλειψης Διαχειριστικής Αρχής

 

 

Η Χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, όσον  αφορά τον έλεγχο και τη διαχείριση των ανεξέλεγκτων  προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών που δέχεται.

 

Βασική παράμετρος για την αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού προβλήματος, είναι η  απορρόφηση και εκμετάλλευση των διαθέσιμων οικονομικών  πόρων, κυρίως μέσω των δύο Ευρωπαϊκών Ταμείων,  του τομέα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.,  δηλαδή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) και του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Τα δύο αυτά Ταμεία δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσει οικονομικούς πόρους που υπερβαίνουν, συνολικά, τα 500 εκ. ευρώ (ευρωπαϊκοί πόροι και εθνική συμμετοχή) για την περίοδο 2014 – 2020.

 

Ήδη βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο της προγραμματικής λειτουργίας των δύο Ταμείων και η Κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα καταλήξει, ούτε καν στη σύσταση  της Διαχειριστικής Αρχής, με προφανές αποτέλεσμα τη μηδενική απορρόφηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης  και τον κίνδυνο να χαθεί ένα μεγάλο μέρος των ήδη κατανεμημένων πιστώσεων.

 

Μετά από την πολιτική απόφαση αποδυνάμωσης της υφιστάμενης υπηρεσιακής δομής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που είχε την εμπειρία διαχείρισης των προϋπαρχόντων χρηματοδοτικών μέσων (2007-2013),  προχώρησε στη σύσταση νέας διαχειριστικής οντότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία όμως δεν λειτούργησε ποτέ. Τώρα πλέον, μετά από αρκετό (κρίσιμο) χαμένο χρόνο και παλινωδίες, η Κυβέρνηση ψάχνει απεγνωσμένα, να βρει νέο διαχειριστικό μοντέλο για την επίλυση του θέματος.

 

Επιπλέον, λόγω της έλλειψης οργάνωσης και των παλινωδιών των συναρμόδιων υπουργείων, η χρηματοδότηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης λόγω των προσφυγικών ροών ύψους 700 εκ ευρώ σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της Ελλάδας δεν θα διέλθει από τον κρατικό μηχανισμό, αλλά θα δοθεί προς διαχείριση σε ΜΚΟ, όργανα διεθνών οργανώσεων και οργανισμών κλπ. Αν αυτό δεν είναι έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς ή την έλλειψη κυβερνητικών χειρισμών τότε τι είναι;

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1)      Ποια είναι η μέχρι τώρα απορρόφηση πιστώσεων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) και Ασύλου-Μετανάστευσης & Ένταξης  (AMIF);

2)      Έχει καταλήξει η Κυβέρνηση στο κατάλληλο διαχειριστικό μοντέλο για τη διαχείριση των πιστώσεων των δύο Ταμείων;

3)      Γνωρίζει ο κ. Υπουργός τον κίνδυνο οριστικής απώλειας μέρους των ευρωπαϊκών πιστώσεων, και αν ναι ποιό είναι το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα και σε ποιο ύψος ανέρχονται οι πιστώσεις αυτές;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής
 
Βασίλειος Π. Κικίλιας