Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: 

  1. Tον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
  2. Tον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την νέα ΕΣΣΕ με την ΠΟΕ-ΟΤΑ».

 

 

 

Η Κυβέρνηση, παραμένοντας προσηλωμένη στο βασικό της στόχο για ικανοποίηση κάθε ρουσφετιού και πελατειακής απαίτησης, προχώρησε στην υπογραφή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 02.08.2017, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 2945 στις 29.08.2017.
Σύμφωνα με αυτήν, ευνοϊκές διατάξεις οι οποίες ίσχυαν από την προηγούμενη ΕΣΣΕ του 2009 για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων δημοσίου δικαίου στους ΟΤΑ και οι οποίες σχετίζονταν με μειωμένο ωράριο εργασίας και αύξηση των ημερών κανονικής άδειας, επεκτείνονται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Επιπλέον, σύμφωνα με σχετικό άρθρο των Νέων στις 05.09.2017 (Ανοίγουν πόρτες για ρουσφέτια: με αλχημείες χτίζουν πελατειακό κρότος), οι συγκεκριμένες διατάξεις της Ε.Σ.Σ.Ε. του 2017 σημαίνουν πως «οι δήμοι θα χρειαστούν έως και 20% περισσότερο εργατοτεχνικό προσωπικό, επιπλέον εργαζομένους στις υπηρεσίες πρασίνου αλλά και οδηγούς λόγω της μείωσης του ωραρίου. Αντίστοιχα, η αύξηση των ημερών αδείας θα δημιουργήσει κενό και στον τομέα της καθαριότητας, που θα αγγίξουν το 10%».
Θα πρέπει να σημειωθεί πως βάσει της Απογραφής, το Μάιο του 2017 στους ΟΤΑ εργάζονταν συνολικά 89.331 εργαζόμενοι δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων σημαντικό μέρος καταλαμβάνεται από τις εν λόγω ρυθμίσεις της ΕΣΣΕ 2017.
Εξάλλου, το άρθρο 43 παρ. 2 του προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α' 110), με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/881 και άλλες διατάξεις», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 01/08/2017, προβλέπει πως: 2.α) Κάθε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση Δ.Σ. που προβλέπει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομικών, όταν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α.. β) Σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, μελέτη με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψης, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.


Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών:

  1. Πόσους εργαζόμενους αφορά η επέκταση των ρυθμίσεων της ΕΣΣΕ 2017 σε σχέση με την ΕΣΣΕ 2009 και σε ποιες ειδικότητες;
  2. Ποιο θα είναι το κόστος σε εργατοώρες και πως προβλέπεται να καλυφθεί αυτό ώστε να μην μειωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών στους δημότες;
  3. Γιατί εξαιρέθηκαν οι ΟΤΑ από την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017;
  4. Εφόσον η συγκεκριμένη ΕΣΣΕ υπεγράφη και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μετά τη δημοσίευση του ν. 4484/2017, γιατί δεν υπάρχει το Παράρτημα της περίπτωσης β παράγραφος 2 του άρθρου 43 του εν λόγω νόμου, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής;
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:
1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
2. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
7. ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
8. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
11. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
15. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
16. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
20. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
21. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
22. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
23. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
24. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27. ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
30. ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
31. ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ