Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς:   Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

               Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα:  Περικοπές στο Επίδομα Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού

 

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προέβη αρχικώς, με την υπ’ αριθμ. Φ. 841/26/38463 Σ.7925/20-5-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β’ 1762/22-5-2017 με τίτλο: «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» και συνυπογράφεται από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, σε δραματική μείωση του επιδόματος επικινδυνότητας των Δυτών, κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 60%.

 

Και τούτο διότι για πρώτη φορά θεσπίστηκε με το άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ μέγιστος αριθμός ωρών κατάδυσης για τους Δύτες, 40 ώρες μηνιαίως, δηλαδή λιγότερες από τις μισές που πραγματοποιούσαν μέχρι πρότινος.

 

Πρόσφατα, με την υπ’ αριθμ. Φ. 841/38/26939 Σ.5184/23-3-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β’ 1119/27-3-2018 με τον ίδιο τίτλο και συνυπογράφεται από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, η προγενέστερη ΚΥΑ καταργείται και με τη νέα ΚΥΑ, ο μέγιστος αριθμός ωρών κατάδυσης για τους Δύτες μειώνεται ακόμη περισσότερο, αφού με το άρθρο 6 αυτής, τίθενται πλέον οι 30 ώρες ως μέγιστος αριθμός ωρών κατάδυσης.

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το επίδομα αυτό χορηγείται, σε αντίθεση με άλλα επιδόματα αυτών των κατηγοριών, για την καθημερινή έκθεση των Δυτών μας στον κίνδυνο και όχι για τη διατήρηση και μόνο της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας. Οι Δύτες του ΠΝ επιχειρούν καθημερινά.

 

Ο περιορισμός όμως των ωρών κατάδυσης πλήττει το αξιόμαχο των Δυτών του Π.Ν. σε μία κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα μας και εκτιμάται ότι καθιστά αδύνατη τη διεκπεραίωση όλων των αποστολών και των επιχειρήσεων του Π.Ν.

 

Περαιτέρω, η περικοπή αυτή στο επίδομα επικινδυνότητας των Δυτών έρχεται σε προφανή αντίθεση με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις αφενός για εξασφάλιση της σταθερότητας των αποδοχών όλων των στρατιωτικών αφετέρου της αποφυγής ανατροπής του επιπέδου των αποδοχών τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η, χωρίς περισπασμούς, ομαλότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

 

Στο πρόσφατο παρελθόν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά την επίσκεψη του στο Αρχηγείο Στόλου, ανέφερε την αντίθεση του σε κινήσεις που κλονίζουν τις δομές των Ενόπλων Δυνάμεων, με μοναδικό σκοπό να πλουτίζουν ιδιώτες μεσάζοντες.

 

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

 

-Με ποιο τρόπο θα αναπληρωθούν οι καταδυτικές ώρες που περικόπτονται, ώστε να μην ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς οι Δύτες του ΠΝ είναι οι μόνοι πιστοποιημένοι για καταδυτικές εργασίες; Με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες του ΠΝ;;

  

-Έχετε επίγνωση του κόστους ανάληψης καταδυτικών εργασιών από τον Ιδιωτικό Φορέα;; Εάν ναι, πώς είναι δυνατόν να θεσπίζετε μέγιστο αριθμό ωρών κατάδυσης, γνωρίζοντας ότι οι 30 ώρες που έχετε θέσει ως ανώτατο όριο  δεν επαρκούν και εκ των πραγμάτων θα καταφύγετε στην λύση του Ιδιωτικού Φορέα, που εσείς είπατε ότι πλουτίζει σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου;;

  

- Ποιο θα είναι ακριβώς το οικονομικό όφελος, που θα αποκομίσει το Ελληνικό Δημόσιο από την περικοπή του επιδόματος των 16 Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές,

Βασίλειος Κικίλιας, Βουλευτής Α’ Αθηνών

Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Έβρου