Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς:   Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 

Θέμα:  Παραχώρηση Κερδοφόρου Δραστηριότητας Καταστροφής Πυρομαχικών από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ)  σε Ιδιωτική Εταιρεία.

 

 

Κύριε Υπουργέ,

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αφού εγκατέλειψε το σχέδιο αναδιάρθρωσης που είχε καταρτίσει το 2013 η ΝΔ για τη διάσωση της εταιρείας (ΕΑΣ) Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ  και παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις και μεγαλόστομες εξαγγελίες των αρμοδίων υπουργών για νέες συμβάσεις, προγράμματα και εν γένει ανάπτυξη της, το μόνο που έχει καταφέρει λόγω λαθών και παραλείψεων των διοικήσεων είναι να απαξιώσει πλήρως την εταιρεία με αποτέλεσμα αυτή να βρίσκεται διαχρονικά στη χειρίστη θέση.

Τα ελλείμματα και τα χρέη συσσωρεύονται, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι απαράδεκτα μικρός και σήμερα συντηρείται ξεκοκκαλίζοντας στην κυριολεξία τα έσοδα από την πώληση με ευτελές τίμημα του εργοστασίου Ελευσίνας. Αποτέλεσμα της οικτρής οικονομικής κατάστασης είναι να έχει απωλέσει την παραγωγική της ικανότητα, αφού αδυνατεί να υλοποιήσει τις ανατεθείσες συμβάσεις.

Μεγάλος αριθμός εργαζομένων που ανησυχεί για το εργασιακό του μέλλον έχει υποβάλλει αιτήσεις μετατάξεων.

Εκτός των ανωτέρω η διοίκηση ενεργεί με τρόπο ο οποίος βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας με συνέπεια να ωφελούνται σε βάρος της τρίτα πρόσωπα και ιδιωτικές  εταιρείες.

Ενώ τα ΕΑΣ διαθέτουν ασφαλή, σύγχρονη και πιστοποιημένη μονάδα  καταστροφής πυρομαχικών με πιστοποίηση ασφάλειας, το 2016 υπέγραψαν χωρίς διενέργεια διαγωνισμού μνημόνιο συνεργασίας διαρκείας 2 ετών με την εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ για καταστροφή ναρκών και πυρομαχικών.  Βάσει του μνημονίου συνεργασίας η εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ δημιούργησε υποδομή καταστροφής ναρκών και πυρομαχικών με αμφιλεγόμενη μέθοδο και πιστοποιήθηκε για την εργασία αυτή σε βάρος των ΕΑΣ δημιουργώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο έναν ανταγωνιστή ο οποίος είναι ιδιωτική εταιρεία και στον οποίο μάλιστα παραχώρησε μία από τις πλέον κερδοφόρες δραστηριότητές της.  

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΑΣ παρά την παραίτηση τριών μελών του ΔΣ, τα οποία ήταν της επιλογής του ΣΥΡΙΖΑ, αυθαιρετών, προχώρησε αυτοβούλως χωρίς απόφαση του ΔΣ σε ανανέωση του ανωτέρω μνημονίου συνεργασίας με την εταιρεία SOUKOSROBOTS ΑΒΕΕ, παρά το γεγονός ότι αυτή δεν διέθετε ασφαλιστική ούτε φορολογική ενημερότητα και ο ιδιοκτήτης της έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο καθόσον έχουν εκδοθεί σε βάρος του οριστικές  καταδικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, ένα μήνα πριν την υπογραφή της ανανέωσης της ανωτέρω συμφωνίας, αρμόδια επιτροπή των ΕΑΣ απέρριψε την ανάθεση στην εταιρεία SOUKOSROBOTS ΑΒΕΕ του καθαρισμού του εδάφους του εργοστασίου Ελευσίνας, διότι αυτή δεν διέθετε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (λόγω οφειλών προς το ΙΚΑ 828.272 € και 350.000€  στη ΔΟΥ) και διότι στο ποινικό μητρώο του ιδιοκτήτη της εταιρείας φαίνεται ότι αυτός έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για καταστροφή του περιβάλλοντος, για ψευδορκία, για νόθευση εγγράφου και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα, σωματική βλάβη, μη απόδοση ΦΠΑ, εισφορών ΙΚΑ κλπ.

 

 

Ερωτάσθε κοι Υπουργοί:

 

  1. Βάσει ποιων κριτηρίων ή ποιας μελέτης και από ποιον αξιολογήθηκε ως συμφέρουσα η παραχώρηση της εργασίας καταστροφής ναρκών και εκρηκτικών σε μη πιστοποιημένο ιδιώτη και δεν ανελήφθη από τα καταρρέοντα ΕΑΣ με τις όποιες επενδύσεις απαιτούντο; 
  2. Βάσει ποιας διαδικασίας επελέγη η εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ, όταν στον αντίστοιχο διαγωνισμό που διενεργήθη το 2008 είχε απορριφθεί ως μη τεχνικά αποδεκτή και δεδομένου ότι στον διαγωνισμό αυτό είχαν κριθεί ως σχετικές με το αντικείμενο είκοσι μία (21) άλλες εταιρείες; 
  3. Βάσει ποιου δικαιώματος ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας προέβη αυτοβούλως, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας με την εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ της οποίας ο ιδιοκτήτης έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο λόγω καταδικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί εις βάρος του;
  4. Είναι ασφαλής η μέθοδος που χρησιμοποιεί η εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ για την καταστροφή ναρκών και εκρηκτικών;
  5. Να κατατεθεί το αρχικό μνημόνιο συνεργασίας των ΕΑΣ με την εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ καθώς και η ανανέωσή του. 

 

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές,

Βασίλειος Κικίλιας, Βουλευτής Α’ Αθηνών

Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Έβρου