Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Θέμα: Εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

 

Με το Κεφάλαιο Δ’ του ν.4488/2017 θεσπίστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Στις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα (άρθρο 62) και ορίζεται ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα  άτομα με αναπηρία (άρθρο 70). Επίσης ορίζεται σε κάθε Υπουργείο ο Γενικός ή Διοικητικός Γραμματέας ως Σημείο Αναφοράς, για την παρακολούθηση υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών στο οικείο Υπουργείο και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς ενώ για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ορίζεται ως Σημείο Αναφοράς ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος αντίστοιχα (άρθρο 71).

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του ν.4488/2017 εκκρεμεί η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και δεν έχουν οριστεί τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς στους δήμους, στις περιφέρειες και στο σύνολο των Υπουργείων με αποτέλεσμα να μην έχει διαμορφωθεί, έστω «επί χάρτου», μια ολοκληρωμένη, συνεκτική δέσμη δημοσίων πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία, η οποία αποτελεί καθολικό αίτημα των φορέων του χώρου αλλά και αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων αυτών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα άτομα με αναπηρία και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση και η υποβολή του στη Βουλή,

- Αν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τον ορισμό των Επιμέρους Σημείων Αναφοράς σε δήμους, περιφέρειες και στο σύνολο των Υπουργείων,

- Αν και ποιες ενέργειες έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν για την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές,

Βασίλειος Γιόγιακας

Χρήστος Κέλλας

Γεώργιος Βλάχος

Γεώργιος Κουμουτσάκος

Σάββας Αναστασιάδης

Αθανάσιος Μπούρας

Δημήτριος Σταμάτης

Γεώργιος Γεωργαντάς

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος

Εμμανουήλ Κόνσολας

Ιάσων Φωτήλας

Κωνσταντίνος Βλάσης

Ελένη Ράπτη

Θεόδωρος Καράογλου

Βασίλειος Κικίλιας

Άννα Καραμανλή

Σοφία Βούλτεψη

Γεώργιος Βαγιωνάς

Γεωργία Μαρτίνου

Κατερίνα Μάρκου

Δημήτρης Κυριαζίδης

Σταύρος Καλαφάτης

Μαρία Αντωνίου

Χρήστος Μπουκώρος

Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου

Βασίλειος Οικονόμου

Βασίλειος Γιόγιακας

Χρήστος Κέλλας

Γεώργιος Βλάχος

Γεώργιος Κουμουτσάκος

Σάββας Αναστασιάδης

Αθανάσιος Μπούρας

Δημήτριος Σταμάτης

Γεώργιος Γεωργαντάς

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος

Εμμανουήλ Κόνσολας

Ιάσων Φωτήλας

Κωνσταντίνος Βλάσης

Ελένη Ράπτη

Θεόδωρος Καράογλου

Βασίλειος Κικίλιας

Άννα Καραμανλή

Σοφία Βούλτεψη

Γεώργιος Βαγιωνάς

Γεωργία Μαρτίνου

Κατερίνα Μάρκου

Δημήτρης Κυριαζίδης

Σταύρος Καλαφάτης

Μαρία Αντωνίου

Χρήστος Μπουκώρος

Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου

Βασίλειος Οικονόμου