Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης κ. ΄Εφη Αχτσιόγλου
Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Αποστολάκη

 

Θέμα: Σκοτάδι στην ενημέρωση των συνταξιούχων – ε.α. στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

 

Κύριοι Υπουργοί,

Έως και το μήνα Δεκέμβριο 2018, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) αναρτούσε κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του τα Ενημερωτικά Σημειώματα των συνταξιούχων – εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και Σωμάτων ασφαλείας (ΣΑ), παρέχοντας τους τη δυνατότητα να γνωρίζουν την εκάστοτε μηνιαίως καταβαλλόμενη σύνταξη τους, καθώς και τη διαδικασία υπολογισμού της.

Τον μήνα Δεκέμβριο το ΓΛΚ με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του έκανε γνωστό, ότι τα εν λόγω ενημερωτικά σημειώματα από το μήνα Ιαν.2019 και εντεύθεν θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Μέχρι σήμερα για το έτος 2019 έχουν καταβληθεί οι συντάξεις μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019 με παρατηρηθείσες αυξομειώσεις των πληρωτέων ποσών, δίχως όμως να έχουν αναρτηθεί τα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, αφήνοντας έτσι στο σκοτάδι τους συνταξιούχους των ΕΔ και ΣΑ για το ποσό που τους καταβλήθηκε, αλλά και για το πως αυτό υπολογίστηκε.

Ομοίως, δεν έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των ΓΛΚ και ΕΦΚΑ ενημερωτικά σημειώματα για τα χορηγηθέντα αναδρομικά, που αφορούσαν εκτέλεση απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ), που σημειωτέον εφαρμόστηκε πλημμελώς. Από πολλαπλά δημοσιεύματα και μαρτυρίες ειδικών προκύπτει ότι τα εν λόγω αναδρομικά καταβλήθηκαν με μεγάλες αποκλίσεις και λάθη στον υπολογισμό τους. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση αφήσατε στο σκοτάδι τους συνταξιούχους, σχετικά με το πληρωτέο ποσό και πως αυτό υπολογίστηκε.

Επιπρόσθετα και παρότι έχουμε εισέλθει στην ψηφιακή εποχή, από την ισχύ του νόμου 4387/16 (ν.Κατρούγκαλου) μέχρι σήμερα:

- Δεν έχει υλοποιηθεί ο ψηφισθείς, με το ν.4387/16, επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων (προ ν.4387/16), ώστε να γνωρίζουν οι παλαιοί συνταξιούχοι τη νέα τους σύνταξη και την τυχόν προκύψασα προσωπική διαφορά μεταξύ παλαιάς – νέας σύνταξης, καθώς και πως αυτές υπολογίστηκαν.

- Δεν έχουν εκδοθεί οριστικές συντάξεις στα ε.α στελέχη των ΕΔ και ΣΑ και αντί αυτών χορηγούνται αντίστοιχες προσωρινές.

Συνεπώς, το κράτος ως θεσμός και με τη διοικητική δομή παροχής υπηρεσιών στους πολίτες του (ΓΛΚ, ΕΦΚΑ κλπ), παρουσιάζει σημάδια διάλυσης, παρακμής, αναποτελεσματικότητας και αδυναμίας ανταπόκρισης στην αποστολή του, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα χαρακτηριστικά κομματικής και κυβερνητικής του χειραγώγησης, σε βάρος του έλληνα φορολογούμενου πολίτη.

Επειδή εν έτη 2019, θεωρούμε απαράδεκτη και ακατανόητη την αδυναμία ηλεκτρονικής ενημέρωσης των συνταξιούχων για τις χορηγούμενες συντάξεις τους και πως αυτές υπολογίζονται, διαβλέποντας και κομματική σκοπιμότητα στην ενέργεια αυτή,

Επειδή η αποστολή του κράτους και των υπηρεσιών του, θεωρούμε ότι είναι η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον φορολογούμενο έλληνα πολίτη,

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί:

1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των ΓΛΚ και ΕΦΚΑ τα ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου έτους 2019, καθώς και τα αντίστοιχα των ήδη χορηγηθέντων αναδρομικών;

2. Πότε θα αναρτηθούν αυτά, προκειμένου οι συνταξιούχοι των ΕΔ και ΣΑ να ενημερωθούν για τις καταβληθείσες συντάξεις τους και πως αυτές υπολογίστηκαν;

3. Έχει υλοποιηθεί ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων, σύμφωνα με τον ν.4387/16, ώστε να υπολογιστούν οι νέες συντάξεις και οι τυχόν προκύψασες προσωπικές διαφορές; Από ποιο μήνα έχει ξεκινήσει ο υπόψη επανυπολογισμός τους και πότε ακριβώς θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες είτε του ΓΛΚ είτε του ΕΦΚΑ, τα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα;

4. Γιατί μέχρι σήμερα και μετά από παρέλευση τριάντα (30) μηνών δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές συντάξεις των νέων συνταξιούχων των ΕΔ και ΣΑ, οι συντάξεις των οποίων θα υπολογιστούν μετά την ισχύ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/16; Πότε ακριβώς σκοπεύετε να τις εκδώσετε;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές,

Βασίλειος Κικίλιας, Βουλευτής Α΄ Αθηνών

Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Ν. Έβρου