Άρθρα

Το Φθινόπωρο θα παρθούν αναγκαστικά τα μέτρα των 11,5 δισ. της δημοσιονομικής προσαρμογής, ώστε να αποταμιευθεί η δόση των 31,5 δισ., που κατά κύριο λόγο θα πάει στην πραγματική οικονομία.

περισσότερα