Δελτία ΤύπουΠραγματοποιείται στο Μιλάνο στις 8 και 9 Ιουλίου

Β. Κικίλιας: «Στην όλη μας προσπάθεια για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφαλείας, θα πρέπει να δίδουμε έμφαση στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου»

O Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας συμμετείχε στις σημερινές εργασίες του Άτυπου Συμβούλιου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στο Μιλάνο (08-09/07/2014). Είναι το πρώτο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. στις 30 Ιουνίου 2014 και την ανάληψη της Προεδρίας από την Ιταλία.

Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης συζητήθηκαν οι παράμετροι αναφορικά με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής στον τομέα Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο κ. Κικίλιας  κατά την παρέμβασή του τοποθετήθηκε σε ζητήματα αναφορικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών οργανισμών και φόρα που ασχολούνται με την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, αλλά και στην ενίσχυση του  συντονισμού σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές οι πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης.

Ειδικότερα ο κ. Υπουργός κατά την παρέμβασή του είπε: «Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια η αλληλεπίδραση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων των πολιτικών εσωτερικών υποθέσεων έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία στο πλαίσιο της ΕΕ. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και η υιοθέτηση της Σφαιρικής Προσέγγισης για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα, έχουν προσδώσει μία σημαντική ώθηση στην εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στο πεδίο της μετανάστευσης και της κινητικότητας, αλλά έχουν επιπρόσθετα φέρει στο προσκήνιο την υψηλή ανάγκη για συνεργασία. Τα Κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερο ενεργό ρόλο, ιδίως σε σχέση με την ανάδειξη περιοχών για τις οποίες θα απαιτηθούν κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις».

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  κατά την παρέμβασή του αναφορικά με τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας τόνισε τα εξής: «Για τις περιοχές που καλύπτονται από τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας, εκτιμούμε ότι είναι αρκετή η συμπερίληψη των νέων προκλήσεων στις προτεραιότητες της ΕΕ για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στο πλαίσιο του «Κύκλου Πολιτικής της ΕΕ» για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, εφόσον βέβαια οι αναδυόμενες προκλήσεις, λαμβάνουν το χαρακτήρα απειλών. Παρέλκει να αναφερθεί η ανάγκη για ουσιαστική δέσμευση των Κρατών-μελών στις δράσεις που αναπτύσσονται σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, παράλληλα με την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συνέχειας και συνέπειας στις δράσεις οι οποίες αποφασίζονται για την αντιμετώπιση των απειλών.

Είναι προφανές ότι απαιτείται μια σαφέστερη αξιολόγηση των νέων κινδύνων για την ασφάλεια καθώς δεν είναι πάντοτε εύκολο να προβλεφθούν οι νέες προκλήσεις, όπως επίσης και το μέγεθος της απειλής το οποίο μπορεί να αντιπροσωπεύουν.

Μία από τις μεγαλύτερες μελλοντικές, αλλά και ήδη παρούσες προκλήσεις, αποτελεί το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, το οποίο σχετίζεται σαφώς με μεγάλες πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει περιβαλλοντικές πτυχές και κυρίως δημογραφικές παραμέτρους. Παράλληλα, φαίνεται να διακυβεύονται ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και η ίδια η ευρωπαϊκή συνοχή.

Επίσης, η ανάγκη της προστασίας των δεδομένων στον κυβερνοχώρο, το κυβερνοέγκλημα, καθώς και η προστασία των κρίσιμων υποδομών, αποτελούν επίσης σημαντικές παρούσες προκλήσεις, για τις οποίες είναι ανάγκη να γίνουν περισσότερα.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η βελτίωση συνεργειών μεταξύ πολιτικών ασφαλείας και άλλων συναφών πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στην όλη μας προσπάθεια για την ανάπτυξη και εφαρμογή της Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφαλείας, θα πρέπει να δίδουμε έμφαση στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Συνεδρίαση Ομάδας Δράσης για τη Μεσόγειο (Task Force Mediterranean)

Ακολούθησε η συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης για τη Μεσόγειο (Task Force Mediterranean). Λαμβάνοντας το λόγο ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ευχαρίστησε την Ιταλική Προεδρία για την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Τόνισε επίσης ότι: «Η υλοποίηση των επιχειρησιακών μέτρων, που έχουν προσδιοριστεί από την Ειδική Ομάδα για τη Μεσόγειο, υπό την εποπτεία της Επιτροπής θα πρέπει να παραμείνει σε θέση υψηλής προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη. Η κατάσταση όσον αφορά στις παράνομες μεταναστευτικές ροές στην Μεσόγειο δεν έχει βελτιωθεί, αντίθετα ο αριθμός των ανθρώπων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια οποιαδήποτε εποχή του χρόνου αυξάνεται διαρκώς».

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Ιδιαίτερα ως προς την έμφαση η οποία αποδίδεται στην επίδειξη αλληλεγγύης σε Κράτη-Μέλη, τα οποία αντιμετωπίζουν υψηλές μεταναστευτικές πιέσεις, στην ενίσχυση διεξαγωγής των κοινών επιχειρήσεων του Frontex, στην  ανάληψη δράσεων σε τρίτες χώρες, στην ανάληψη δράσεων καταπολέμησης των δικτύων διακίνησης με παράλληλη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Europol και Frontex. Παρ’ όλα αυτά θέλω να επισημάνω» είπε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «ότι οι δράσεις αυτές, θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο της Μεσογείου και όχι μόνον την Κεντρική Μεσόγειο, δεδομένου ότι οι μεικτές μεταναστευτικές ροές αποτελούν ευμετάβλητες και ασταθείς ροές και υπακούουν σε συμπεριφορά συγκοινωνούντων δοχείων».