Δελτία Τύπου Β. Κικίλιας: «Βασικός μας στόχος είναι η ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με απώτερο στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη».

Μείωση της γραφειοκρατίας, διευκόλυνση της ζωής των πολιτών και σημαντική εξοικονόμηση πόρων επιτυγχάνεται με το νέο, πιο γρήγορο και απλό, σύστημα έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο παρουσίασαν σήμερα (10-9-2014) ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, παρέστη η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας στην παρουσίαση παρέστη ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Δεδεμάδης, ο οποίος προέβη σε αναλυτική τεχνική παρουσίαση της νέας διαδικασίας έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Ειδικότερα, το νέο σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά σε 24 Αστυνομικές Υπηρεσίες, σε όλη την επικράτεια. Σε ένα μήνα περίπου, η νέα διαδικασία θα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και κάθε πολίτης θα μπορεί πλέον να πηγαίνει μόνο με δύο φωτογραφίες του και ένα μάρτυρα στο Αστυνομικό Τμήμα και να λαμβάνει άμεσα και εύκολα το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, χωρίς να προσκομίζει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Μόλις ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος, κάθε πολίτης θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του και να την παραλαμβάνει μέσα σε λίγα λεπτά.

Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στη διασύνδεση των αστυνομικών τμημάτων με τα δημοτολόγια, την πρώτη «government to government» (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών) Υπηρεσία. Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής θα αναζητά πλέον αυτεπάγγελτα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθαγένεια).

Η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, συνοπτικά, θα διαμορφωθεί ως εξής:

Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ. Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.

Με τον τρόπο αυτό:

  • Κερδίζουν χρόνο και γλιτώνουν κόπο οι πολίτες.
  • Εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι και ενέργεια από τις εκτυπώσεις. Με το νέο σύστημα θα εκτυπώνονται πλέον ετησίως δύο εκατομμύρια χαρτιά λιγότερα! Πρόκειται για τα σχετικά έγγραφα (αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού, αποδεικτικό αποστολής μέσω φαξ, κ.λπ.) που απαιτούντο για καθεμιά από τις περίπου 450.000 αστυνομικές ταυτότητες που εκδίδονται κάθε χρόνο.

Το συνολικό κόστος εκτύπωσης 1.000.000 καρτελών που δαπανάται ετησίως από την Ελληνική Αστυνομία προς το Τυπογραφείο της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται σε 128.000 Ευρώ.

  • Εξοικονομούνται περίπου 150.000 ανθρωποώρες εργασίας δημοτικών υπαλλήλων και αστυνομικών υπαλλήλων ετησίως. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα πάψουν να εκτελούνται με το νέο σύστημα έκδοσης των αστυνομικών ταυτοτήτων, είναι:

Για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες

- Παραλαβή αίτησης

- Πρωτοκόλληση

- Αποστολή αίτησης στον αρμόδιο Δήμο μέσω φαξ

- Παραλαβή πιστοποιητικού από τον αρμόδιο Δήμο μέσω φαξ

- Ενημέρωση του πολίτη για την παραλαβή του πιστοποιητικού

Για τους Δήμους

- Παραλαβή/εκτύπωση αίτησης στο φαξ

- Πρωτοκόλληση

- Αναζήτηση πιστοποιητικού στον Η/Υ

- Εκτύπωση

- Πρωτοκόλληση, υπογραφή, σφραγίδα

- Αποστολή μέσω φαξ

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας διαδικασίας έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «H Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αξιοποιεί τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής προς όφελος του πολίτη. Σήμερα, μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Police On line και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) διαμορφώνουμε το νέο πλαίσιο στη διαδικασία έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας με πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων και την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο από τις αλλαγές που κάνουμε στη διαδικασία έκδοσης των ταυτοτήτων εξοικονομούνται ετησίως προς όφελος της ασφάλειας του πολίτη 59.000 εργατοώρες, 7.400 εργατοημέρες, 330 εργατομήνες.

Βασικός μας στόχος είναι η ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με απώτερο στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε τα εξής:

«Είναι μεγάλη η χαρά του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρουσιάζουμε σήμερα μία από τις πρώτες διαλειτουργικές εφαρμογές «government to government» διασύνδεσης μητρώων μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Πιστεύω ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάνουμε πράξη την επανάσταση του αυτονόητου. Τη δυνατότητα, δηλαδή, να επικοινωνούνε μεταξύ τους πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, έτσι ώστε ο πολίτης να μην είναι ένας τροχονόμος χαρτιών από τη μία Υπηρεσία στην άλλη, αλλά να δίνεται η δυνατότητα στο Δημόσιο αυτεπάγγελτα και ηλεκτρονικά να αναζητεί πληροφορίες, οι οποίες είναι ήδη καταχωρημένες σε κάποιο σύστημα του Δημοσίου. Και αυτό ακριβώς κάνουμε με τον καινούριο τρόπο έκδοσης ταυτοτήτων. Με μία σχετικά απλή διασύνδεση του Police On Line, του πληροφοριακού συστήματος της Αστυνομίας, με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται στη στιγμή χωρίς να απαιτούνται δύο επισκέψεις στο Αστυνομικό Τμήμα. Θέλω επίσης να τονίσω ότι αυτή η διασύνδεση των δύο μητρώων έγινε χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Δούλεψαν απλά, πολύ συστηματικά οι Υπηρεσίες του δικού μας Υπουργείου, η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και η αντίστοιχη Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη διασύνδεση για να πετύχουμε αυτό το οποίο σας είπα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο εδώ και πολύ καιρό. Τα ζητήματα της διασύνδεσης των ηλεκτρονικών βάσεων είναι στη πρώτη γραμμή της προτεραιότητας για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτή είναι η πρώτη εφαρμογή, την οποία υλοποιούμε σε αυτή την κατεύθυνση».           

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου με τη σειρά της δήλωσε τα εξής: «Είναι για μένα προσωπικά, αλλά και για όλο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μια ημέρα χαράς καθώς σήμερα παρουσιάζουμε την πρώτη “government to government” (g2g) υπηρεσία του δημοσίου. Είναι η αρχή για να βάλουμε οριστικό τέλος στα έντυπα και ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που ταλαιπωρούν τον πολίτη. Το κράτος παρέχει περίπου 522 Υπηρεσίες στον πολίτη στις οποίες περιλαμβάνονται όχι μόνο απλές βεβαιώσεις, αλλά και σύνθετες υπηρεσίες όπως η έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, η αίτηση βεβαιώσεων από το Τaxis και το ΙΚΑ ή ακόμη και η αίτηση για σύνταξη. Έχουν δαπανηθεί στο παρελθόν πολλοί εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για τις βάσεις δεδομένων και τα μητρώα. Η υλοποίηση του νέου συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων επετεύχθη χάρη στην αξιοποίηση αυτών των πληροφοριακών υποδομών του δημοσίου. Είναι γεγονός πως δεν χρειάστηκε να ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν δουλεία και συντονισμένη συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Έγινε η αρχή. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό το έργο. Προχωράμε και σε νέες  ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δηλαδή έργα υλοποίησης αυτού που λέμε «απλούστευση της ζωής του πολίτη» μέσω της διασύνδεσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης. Πολλές φορές οι πολιτικοί μιλάμε πολύ για την απλοποίηση των διαδικασιών, για την καταπολέμησης της γραφειοκρατίας. Εμείς αυτό το κάνουμε πράξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους εμπλεκόμενους που συνέβαλαν για την υλοποίηση της υπηρεσίας που παρουσιάζουμε σήμερα».

Παρουσίαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικού Διευθυντή Γεώργιου Δεδεμάδη

Πίνακας με τις 24 Αστυνομικές Υπηρεσίες που εφαρμόζεται πιλοτικά το νέο σύστημα έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας