Ομιλίες στην ΒουλήΟμιλία μου στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων