Άρθρα

Τον καιρό της κρίσης ένα από τα καλά μαθήματα που πήρα περιστρέφεται γύρω από την εξής φράση: Να πιστεύεις στα έργα και όχι στα μεγάλα λόγια.

περισσότερα

Στασιμοπληθωρισμός αποκαλείται το οικονομικό φαινόμενο κατά το οποίο, για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση των ποσοστών ανεργίας παράλληλα με την αύξηση του πληθωρισμού.

περισσότερα

Η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Κατάρ πυροδότησε μια ολόκληρη παραφιλολογία γύρω από τη σκοπιμότητα αλλά και τη χρησιμότητα του ταξιδιού αυτού.

περισσότερα