Δελτία Τύπου

Ο Υπουργός πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με τον ομόλογό του Υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας,τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και με τον Διευθυντή  Πολιτικο-στρατιωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Άμυνας και Σύμβουλο Αμυντικής Ασφάλειας

περισσότερα